ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ เพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบเพิ่มเติม) 📌📌📌

                  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ เพื่อรายงานตัวเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันเสาร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบเพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบเพิ่มเติม)              รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 ณ ห้อง […]

ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ วารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดทำวารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพฯ เพื่อเผยรแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการใหม่ๆ ที่หลากหลายจากสถาบันต่างๆ โดยเฉพาะองค์ความรู้ในสาขาศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยกำหนดออกปีละ ๒ ฉบับ จึงขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษาในสังดเสนอผลงานวิจัย บทความวิชาากร […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)            มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 กรกฏาคม 2562 […]

ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

ขอเชิญส่งผลงานการเขียนบทกวีของ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “สร้างสรรค์วรรณศิลป์ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ภายในวันที่ 10 พ.ค. 2562