ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

           มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
(ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดการรับสมัคร , ใบสมัคร