ประกาศข้อมูลประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย

ขอเชิญส่งผลงานการเขียนบทกวีของ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “สร้างสรรค์วรรณศิลป์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 09:26:29 เข้าชม : 33 ครั้ง

              ขอเชิญส่งผลงานการเขียนบทกวีของ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “สร้างสรรค์วรรณศิลป์ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ภายในวันที่ 10 พ.ค. 2562

กลับ ...

GRAD RERU