ประกาศข้อมูลประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 09:34:05 เข้าชม : 83 ครั้ง


              มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา
    ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น.
    (ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

    รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียดการรับสมัคร , ใบสมัคร

กลับ ...

GRAD RERU