ประกาศข้อมูลประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบเพิ่มเติม)

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 09:38:45 เข้าชม : 88 ครั้ง

              ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบเพิ่มเติม) รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 ณ ห้อง EDU 403 คณะครุศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เฉลิมพระเกรียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร

    รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU