ประกาศข้อมูลประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย

ประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 วันเสาร์ที่ 18 ม.ค. 2563

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 16:18:31 เข้าชม : 207 ครั้ง


              ประชุมเชิงวิชาการผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ภายใต้ห้วข้อ ""Sustainable Business Growth, Challenges, Measures and Solutions in Global Scenario" วันเสาร์ที่ 18 ม.ค. 2563 ณ ห้องประชุมพุคยาภรณ์ 3-206 อาคาร 3 ชัั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น  ลงทะเบียนและส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562 ติดต่อผู้ประสานงาน ID Line : @gradspukk  หรือ 082-3010801, 095-6638594 

    ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ : คลิก

    ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU