ประกาศข้อมูลประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย

ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 13:43:27 เข้าชม : 55 ครั้ง


              ประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (The 21th National Graduate Research Conference) วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ณ อาคารพจน์สารสิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 และนำเสนอผลงานในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ผู้สนใจสามารถสมัครและศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์  https://conference.kku.ac.th/grc หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณพาณิภัค พระชัย โทรศัพท์ 043-202 420 ต่อ 42421

    รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU