ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกาาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 08:42:05 เข้าชม : 251 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกาาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 08:42:05 เข้าชม : 251 ครั้ง

    ประชาสัมพันธ์การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกาาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2563
    โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
    รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU