ขอเชิญร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ประจำปี 2563

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 21:26:33 เข้าชม : 149 ครั้ง

ขอเชิญร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ประจำปี 2563

วันที่ 11 กรกฎาคม 2563 21:26:33 เข้าชม : 149 ครั้ง

  ขอเชิญร่วมงานการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ การบริหาร การจัดการ การศึกษา และสหวิทยาการศึกษา ประจำปี 2563 (NCAME 2020)
  ในหัวข้อ "บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม"
  ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563

  ณ ห้องประชม 508 ชั้น 5 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม
  เว็บไซต์ : https://rcim-ncame.rmutr.ac.th/

  รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU