ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 16:03:31 เข้าชม : 120 ครั้ง

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 16:03:31 เข้าชม : 120 ครั้ง

  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนาวิชาการ Education ICT Forum 2020
  ภายใต้แนวคิดหลัก Reconceptualizing Higher Education to Cope With The Disruptive Economy 

  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2563
  ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

  เว็บไซต์ www.aprilseries.com

  รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU