ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ครั้งที่ 15 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 09:49:08 เข้าชม : 147 ครั้ง

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020) ครั้งที่ 15 

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 09:49:08 เข้าชม : 147 ครั้ง

  ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)"

   "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563 (Thailand Research Expo 2020)" ครั้งที่ 15 

  ภายใต้แนวคิด "วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"

  ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2563

  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

  เว็บไซต์ www.researchexpo.nrct.go.th

  รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU