การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2563

วันที่ 14 กันยายน 2563 16:19:07 เข้าชม : 171 ครั้ง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2563

วันที่ 14 กันยายน 2563 16:19:07 เข้าชม : 171 ครั้ง


  การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2563

  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน 

  ลงทะเบียนและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

  เว็บไซต์ http://esd.kps.ku.ac.th/kuk-conference/

  รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก
   

กลับ ...

GRAD RERU