ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51

วันที่ 21 กันยายน 2563 10:24:53 เข้าชม : 169 ครั้ง

ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51

วันที่ 21 กันยายน 2563 10:24:53 เข้าชม : 169 ครั้ง

    ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับ บัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51

    ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ

    รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

    เว็บไซต์ http://www.ngrec51.tsu.ac.th/

กลับ ...

GRAD RERU