ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 21:30:56 เข้าชม : 106 ครั้ง

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 21:30:56 เข้าชม : 106 ครั้ง

    ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563

    โดยหมดเขตรับผลงาน ภายในวันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

    เว็บไซต์ www.vet.cmu.ac.th/cmvc2020

    รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU