ขอเชิญชวนเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 21:44:06 เข้าชม : 121 ครั้ง

ขอเชิญชวนเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 21:44:06 เข้าชม : 121 ครั้ง

    ขอเชิญชวนเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงาน ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

    เว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ http://nlrc.mol.go.th

    รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU