รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 14:10:00 เข้าชม : 269 ครั้ง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 14:10:00 เข้าชม : 269 ครั้ง

    ให้ผู้แสดงความจำนงเข้าเป็นนักศึกษา  โดยการรายงานตัวพร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียบแรกเข้า
    ระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ถึง  5 พฤศจิกายน 2563
    https://academic.reru.ac.th/register

    รายชื่อ

กลับ ...

GRAD RERU