การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11 ปี 2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 11:07:55 เข้าชม : 17 ครั้ง

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11 ปี 2563

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 11:07:55 เข้าชม : 17 ครั้ง

  ด้วย วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก ร่วมกับ สถาบันอุดมศึกษาเครื่อข่ายเบญจมิตร
  กำหนดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 11 ปี 2563

   

  หัวข้อ "การเปลี่ยนแผ่านสู่วิถีปกติใหม่" (Disrupted World in Transition to The New Normal)
  วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

  รายละเอียดเพิ่มเติม

กลับ ...

GRAD RERU