ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 16

วันที่ 10 มีนาคม 2564 16:12:28 เข้าชม : 24 ครั้ง

ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 16

วันที่ 10 มีนาคม 2564 16:12:28 เข้าชม : 24 ครั้ง

    ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อคัดเลือกให้นำเสนอในการประชุมวิชาการ ระดับชาติ ครั้งที่ 16
    ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2564

    รายละเอียด
    https://qrgo.page.link/mEEYk

กลับ ...

GRAD RERU