ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ปี 2564 (ประเทศเกาหลี)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 16:47:55 เข้าชม : 24 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ปี 2564 (ประเทศเกาหลี)

วันที่ 11 มีนาคม 2564 16:47:55 เข้าชม : 24 ครั้ง

  ประชาสัมพันธ์โครงการด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย ปี 2564
  จำนวน 2 โครงการ  
  1.โครงการทุนรัฐบาลเกาหลี
  2.โครงการ 2021 korean studies promotion program


  รายละเอียด
  https://qrgo.page.link/zBimk

กลับ ...

GRAD RERU