ประกาศ เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 7 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 เมษายน 2564 20:08:50 เข้าชม : 795 ครั้ง

ประกาศ เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 7 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 เมษายน 2564 20:08:50 เข้าชม : 795 ครั้ง

    ประกาศ  เลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 7  ปีการศึกษา 2564

    จากเดิมกำหนดประกาศรายชื่อ วันที่ 27 เมษายน 2564  เป็นวันที่ 30 เมษายน 2564
    เลื่อนการสอบคัดเลือก จากเดิม วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

    รายละเอียด
     

กลับ ...

GRAD RERU