ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครื่อข่ายบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) 21

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 11:28:58 เข้าชม : 137 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครื่อข่ายบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) 21

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 11:28:58 เข้าชม : 137 ครั้ง

    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครื่อข่ายบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ (GNRU) 21
    วันที่ 9 มิถุุนายน 2564

    ขยายเวลาการสมัคร ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 2564

    รายละเอียด

กลับ ...

GRAD RERU