ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2564

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 11:09:43 เข้าชม : 997 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2564

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 11:09:43 เข้าชม : 997 ครั้ง

  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ และมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2564
  ผู้ผ่านการสอบให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

  - ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบ  ระหว่างวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2564
  https://academic.reru.ac.th/register

  หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  รายละเอียด

กลับ ...

GRAD RERU