การอบรมจริยธรรมในมนุษย์ (หลักสูตร Social Sciences Research)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 23:36:18 เข้าชม : 137 ครั้ง

การอบรมจริยธรรมในมนุษย์ (หลักสูตร Social Sciences Research)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 23:36:18 เข้าชม : 137 ครั้ง


    ผู้เข้าอบรมลงทะเบียนเข้าร่วมงานในภาคเช้า เวลา 08.30 - 09.00 ลงทะเบียนเพื่อรับลิงค์เข้าห้องประชุม กดลิงค์นี้ https://forms.gle/e6YYE6TBzmbETd6A6  หรือสแกน 

    RegM.pngระบบจะเปิดให้ใช้ในวันอบรม ในการลงทะเบียนจะมีลิงค์เข้าห้องอบรมเตรียมไว้ให้

           2.  ทะเบียนภาคบ่ายเวลา 12.30-13.00 น. กดลิงค์นี้ https://forms.gle/Ht76zkBeg2KduXSKA  หรือสแกน RegA.png
           3.  ขอความกรุณาท่านประเมินการจัดงาน ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2564 กดลิงค์นี้ https://forms.gle/vKv2aj1qe851PEJaA  หรือสแกน ELE.png

กลับ ...

GRAD RERU