ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 มีนาคม 2565 19:08:59 เข้าชม : 1008 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 8 มีนาคม 2565 19:08:59 เข้าชม : 1008 ครั้ง

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน กำหนดการ และแนวปฏิบัติในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
    หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2565
    วันเสาร์ ที่ 19 มีนาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ จำนวน 557 ราย
    รายละเอียดดังลิงค์ที่แนบ

กลับ ...

GRAD RERU