ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์และตอบรับการเข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้ที่สำเร็จปีการศึกษา 2562 และ 2564

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 11:43:54 เข้าชม : 424 ครั้ง

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์และตอบรับการเข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้ที่สำเร็จปีการศึกษา 2562 และ 2564

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 11:43:54 เข้าชม : 424 ครั้ง


  ระบบตอบรับการเข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตรบัณฑิต ผู้ที่สำเร็จปีการศึกษา 2562 และ 2564

  https://shorturl.asia/aXxDN

  รายละเอียดพิธีการรับใบประกาศนียบัตรบัณฑิต

  ร่างกำหนดการ

  วันที่ 20 กันยายน 2565

  ภาคเช้า : บัณฑิตถ่ายภาพหมู่ และแนะนำและซ้อมการเข้ารับใบประกาศนียบัตรบัณฑิต

  ภาคบ่าย : เข้าร่วมพิธีรับใบประกาศนียบัตรบัณฑิต ณ หอประชุม มหาวชิราลงณ์ 60 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

   

  รายละเอียดการชำระค่าชุดครุย และ งานราตรีบัณฑิต

          ค่าชุดครุยบัณฑิตระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

      แบบที่ 1 แบบเช่าชุดครุย  ราคา 1,800 บาท  (แยกเป็นค่าเช่า 800 บาท และ ค่ามัดจำชุดครุย 1,000 บาท : เมื่อเสร็จพิธีคืนชุดจะได้รับเงินคืน 1,000 บาท)

      แบบที่ 2 แบบตัดชุดครุยใหม่ 2,200 บาท      (ชุดจะเป็นของนักศึกษาไม่ต้องคืน)

  ค่างานราตรีบัณฑิต 

  (หากต้องการร่วมงาน จ่ายค่ารวมงาน 300 บาท ) จ่ายแยกสลิปกันกับของค่าชุดครุย

   

กลับ ...

GRAD RERU