ประกาศข้อมูลประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย

งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 14th และการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ 2019 ณ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 24 กันยายน 2562 08:57:26 เข้าชม : 54 ครั้ง

              ด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IEEE 14th และการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ 2019 ระหว่างวันที่ 30-31 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ทาง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  อาจารย์ ดร.นฤมล ชูเมือง เบอร์โทรศัพท์ 06 1916 4155

    รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU