บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
Slider

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปี 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น  ปี 2560 (เพิ่มเติม) [Download] ...
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคักเลือก ( รอบขยายเวลาเพิ่มเติม )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคักเลือก ( รอบขยายเวลาเพิ่มเติม ) Download ...
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ-ประจำภาคต้น-ปีการศึกษา-๒๕๖๐ (รอบแรก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบแรก)
[รายชื่อ] ...
อ่านต่อ

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [เพิ่มเติม]

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [เพิ่มเติม] รับสมัครถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2560 Download ประกาศ ...
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปี 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปี 2560 Download ประกาศรายชื่อ ...
อ่านต่อ

ประกาศกำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

ประกาศกำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560
[Download] ...
อ่านต่อ

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [เพิ่มเติม]

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ [เพิ่มเติม] รับสมัครถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2560 Download ประกาศ ...
อ่านต่อ

ประกาศกำหนดปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน 3/2559

ประกาศกำหนดปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน 3/2559
[Download] ...
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ-ประจำภาคต้น-ปีการศึกษา-๒๕๖๐ (รอบแรก)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  ประจำภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (รอบแรก)
[รายชื่อ] ...
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคักเลือก ( รอบขยายเวลาเพิ่มเติม )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคักเลือก ( รอบขยายเวลาเพิ่มเติม ) Download ...
อ่านต่อ

ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2

มหาวทิยาลัยราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2530 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2 ” Download ...
อ่านต่อ

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 13-15 เมษายน 2560

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Goverment Performance Management and Leadership” Download ...
อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริการกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 (the 4th National Conference on Public affairs management) Download ...
อ่านต่อ

งานสัมมนาวิชาการ Education ICT forum 2017

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษบกิจและสังคม และสมาคมอุสาหกรรมเทคดนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2017 จัดสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภานใต้แนวคิดหลัก How to reform Education system to accelerate Thailand 4.0 จัดในวันที่ ...
อ่านต่อ

M.A.in ELT has participated in Thailand

M.A.in ELT has participated in Thailand TESOL international conference 2017 at Ambassador Hotel, Sukhumvit 11 Bangkok During 20-21 January 2017 ...
อ่านต่อ

มรภ.รอ. ได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันเสาร์ ที่ 19 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 9209 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ...
อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปี 2560 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น  ปี 2560 (เพิ่มเติม) [Download] ...
อ่านต่อ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ Download ...
อ่านต่อ