ขอเชิญร่วมมุฑิตาจิตเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดถวายปริญญากิตติมศักดิ์

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 14:51:31 เข้าชม : 147 ครั้ง

ขอเชิญร่วมมุฑิตาจิตเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดถวายปริญญากิตติมศักดิ์

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 14:51:31 เข้าชม : 147 ครั้ง


    ขอเชิญชวนชาวจังหวัดร้อยเอ็ดและชาวจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมมุฑิตาจิตเนื่องในโอกาสมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดถวายปริญญากิตติมศักดิ์

    VDO ปริญญากิตติมศักดิ์

กลับ ...

GRAD RERU