วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559

inventorday2016

 

สำนักงานคระกรรมการวิจัยแห่งชาติ ขอเชิยชมนิทรรสการผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้นนานาชาติ ในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2559 Inventors'day 2016 ระหว่างวันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2559

ณ ศูนย์นิทรรศการเเละการประชุม ไบเทค บางนา

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ