ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (รอบเพิ่มเติม)

             รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 27 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 ณ ห้อง EDU 403 คณะครุศาสตร์ และบัณฑิตวิทยาลัย เฉลิมพระเกรียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก 2562 (รอบเพิ่มเติม)