ประกาศข้อมูลประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 03:04:55 เข้าชม : 573 ครั้ง


              มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. (ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดชดเชย) โดยมีรายละเอียดดังนี้

    ดาวน์โหลดเอกสาร : คลิก

    ดาวน์โหลดใบสมัคร : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU