ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม  thailand research expro 2021 ครั้งที่ 16

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 12:07:07 เข้าชม : 78 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม  thailand research expro 2021 ครั้งที่ 16

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 12:07:07 เข้าชม : 78 ครั้ง

    ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม  thailand research expro 2021
    ครั้งที่ 16

    ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฏาคม 2564  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

    รายละเอียด

กลับ ...

GRAD RERU