ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 resilenece for never normal era

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 12:12:00 เข้าชม : 122 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 resilenece for never normal era

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 12:12:00 เข้าชม : 122 ครั้ง

    ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 17 resilenece for never normal era 
    ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฏาคม 2564

    รายละเอียด

กลับ ...

GRAD RERU