รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 09:52:10 เข้าชม : 2696 ครั้ง

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 9 เมษายน 2564 09:52:10 เข้าชม : 2696 ครั้ง


     

     มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์  admis.reru.ac.th/undergrad ตั้งแต่วันที่ 7 - 23 เมษายน 2564 

           

             ประกาศรับสมัคร   

             หนังสือรับรองการจ้างต่อ  

กลับ ...

GRAD RERU