มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 15:55:12 เข้าชม : 141 ครั้ง

มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 15:55:12 เข้าชม : 141 ครั้ง

    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เรื่อง มาตรการช่วยเหลือและเยียวยานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  เพิ่มเติม

กลับ ...

GRAD RERU