เชิญชวนขอรับทุนวิทยานิพนธ์-ศาลรัฐธรรมนูญ-2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 11:04:19 เข้าชม : 139 ครั้ง

เชิญชวนขอรับทุนวิทยานิพนธ์-ศาลรัฐธรรมนูญ-2565

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 11:04:19 เข้าชม : 139 ครั้ง

    เชิญชวนขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ศาลรัฐธรรมนูญ ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1  เพื่อนสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ
    สถาบันทางการเมือง  งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
    ระยะเวลาการยื่นขอรับทุน
    วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 30  ธันวาคม 2564

    รายละเอียด

กลับ ...

GRAD RERU