ประกาศข้อมูลประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย

การประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 ณ มรภ.นครราชสีมา 6-7 ธ.ค. 2562

วันที่ 24 กันยายน 2562 09:05:33 เข้าชม : 122 ครั้ง

              ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลงานและเข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 (The 49th National and international graduate research conference 2019 : NGRC#49) ระหว่างวันที่ 6-7 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช เปิดรับบทความ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 10 ตุลาคม 2562
    สอบถามข้อมูล
    E-mail : graduate@nstru.ac.th
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม : คลิก
    รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU