การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 08:29:59 เข้าชม : 643 ครั้ง

การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2562

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 08:29:59 เข้าชม : 643 ครั้ง


              การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี ๒๕๖๒ มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี หากนักศึกษาสนใจ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หรือที่เว็บไซต์ของรัฐสภา www.parliament.go.th หัวข้อเพื่อประชาชน และภายใต้หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และทาง Facebook มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.๗

    รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU