การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 30 มกราคม 2563 10:56:00 เข้าชม : 1355 ครั้ง

การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

วันที่ 30 มกราคม 2563 10:56:00 เข้าชม : 1355 ครั้ง


              การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ครั้งที่ 2 "นวัตกรรมสร้างสรรค์ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ  ห้อง ๙A วันศุกร์ ที่  ๒๙ พฤษภาคม  ๒๕๖๓

    รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

กลับ ...

GRAD RERU