งานสัมมนาทางวิชาการด้านกรศึกษา (Education ICT Forum 2020)

วันที่ 21 กันยายน 2563 10:22:24 เข้าชม : 450 ครั้ง

งานสัมมนาทางวิชาการด้านกรศึกษา (Education ICT Forum 2020)

วันที่ 21 กันยายน 2563 10:22:24 เข้าชม : 450 ครั้ง

  งานสัมมนาทางวิชาการด้านกรศึกษา (Education ICT Forum 2020)

  ในระดับอุดมศึกษา ภายใต้แนวคิดหลัก " Reconceptualizing Higher Education to Cope With The Disruptive Economy "

  ระหว่างวันที่ 28 - 29 กันยายน 2563 

  ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ 2 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : คลิก

  เว็บไซต์ https://www.aprilseries.com/

กลับ ...

GRAD RERU