ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9  CreTech 2021 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 09:08:42 เข้าชม : 835 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9  CreTech 2021 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 09:08:42 เข้าชม : 835 ครั้ง

    ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 9  CreTech 2021

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดงานประชุมวิชาการ 
    ระหว่างวันที่ 4-6 สิงหาคม 2564  ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี

    รายละเอียด

กลับ ...

GRAD RERU