ขอเชิญส่งผลงานวิชาการการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา) และขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 7  ปี 2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 09:14:47 เข้าชม : 780 ครั้ง

ขอเชิญส่งผลงานวิชาการการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา) และขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 7  ปี 2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 09:14:47 เข้าชม : 780 ครั้ง

    ขอเชิญส่งผลงานวิชาการการรับใช้สังคม (กรณีศึกษา) และขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ  ครั้งที่ 7  ปี 2564

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 7 ร่วมกับสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม  ระหว่างวันที่ 2 - 4 กันยายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จังหวัดนครราชสีมา


    รายละเอียด

กลับ ...

GRAD RERU