ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ  วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (มมส.)

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 09:19:41 เข้าชม : 812 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ  วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (มมส.)

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 09:19:41 เข้าชม : 812 ครั้ง

    ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ  วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 (มมส.)
    วันที่ 23 สิงหาคม 2564  ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

    รายละเอียด
     

กลับ ...

GRAD RERU