ขอเรียนเชิญร่วมงานการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2564

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 10:34:25 เข้าชม : 782 ครั้ง

ขอเรียนเชิญร่วมงานการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร ปี 2564

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 10:34:25 เข้าชม : 782 ครั้ง

    ขอเรียนเชิญร่วมงานการจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

    ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฏาคม 2564 
    รูปแบบ Online Conference   ผ่านโปรแกรม ZOOM  และ Facebook Live

    รายละเอียด

กลับ ...

GRAD RERU