งานสัมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ระดับชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 12:33:14 เข้าชม : 898 ครั้ง

งานสัมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ระดับชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564

วันที่ 26 สิงหาคม 2564 12:33:14 เข้าชม : 898 ครั้ง

    งานสัมนาและประชุมวิชาการ งานเกษตรกำแพงแสน ระดับชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2564 

    ระหว่างวันที่ 8-9  ธันวาคม 2564

    รายละเอียด

กลับ ...

GRAD RERU