โครงการอบรมการใช้ระบบ I -Thesis บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2565

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 20:52:35 เข้าชม : 132 ครั้ง

โครงการอบรมการใช้ระบบ I -Thesis บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2565

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 20:52:35 เข้าชม : 132 ครั้ง


  บัณฑิตวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  ขอเชิญนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้ระบบ I -Thesis

  วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น.

  ผ่านโปรแกรม ZOOM

   

กลับ ...

GRAD RERU