ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา2566

วันที่ 23 มกราคม 2566 12:17:05 เข้าชม : 2111 ครั้ง

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา2566

วันที่ 23 มกราคม 2566 12:17:05 เข้าชม : 2111 ครั้ง


  บัณฑิตวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท และปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา2566

  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566  สมัครออนไลน์ https://admis.reru.ac.th/2023/ 

  ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย โทร : 043 556231

  โดยมีกำหนดการรับสมัครดังรายละเอียด นี้

   

กลับ ...

GRAD RERU