ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่1)

วันที่ 22 มีนาคม 2566 19:54:50 เข้าชม : 1865 ครั้ง

ประกาศผลสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่1)

วันที่ 22 มีนาคม 2566 19:54:50 เข้าชม : 1865 ครั้ง


    รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และมีสิทธิ์รายงานตัวและเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 1) ตามลิงค์ด้านล่าง

    รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

    หมายเหตุ

    ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศ จะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://academic.reru.ac.th/register ในระหว่างวันที่ 1-2 เมษายน 2566 พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าบำรุงการศึกษา หากพ้นเวลาดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์

กลับ ...

GRAD RERU