ประกาศ-เรื่องงดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา-วันที่-13-14-พ.ค.-66

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 19:24:30 เข้าชม : 44 ครั้ง

ประกาศ-เรื่องงดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา-วันที่-13-14-พ.ค.-66

วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 19:24:30 เข้าชม : 44 ครั้ง

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  เรื่องงดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

  งดการเรียนการสอน

  วันเสาร์ ที่ 13 และ วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 นี้  เพื่อไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 

  และ ให้อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอน ชดเชย ในวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2566

  ลิงก์ เอกสารประกาศมหาวิทยาลัยฯ

กลับ ...

GRAD RERU