กำหนดการโครงการปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อม นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันที่ 16 กรกฎาคม 2566

วันที่ 17 มิถุนายน 2566 13:11:59 เข้าชม : 548 ครั้ง

กำหนดการโครงการปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อม นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันที่ 16 กรกฎาคม 2566

วันที่ 17 มิถุนายน 2566 13:11:59 เข้าชม : 548 ครั้ง


    ปฐมนิเทศและการเตรียมความพร้อม นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566

    วันอาทิตย์ที่ 16 กรกฎาคม 2566 เวลา 9.00 - 16.oo น.

    ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ทองคูณ หงส์พันธุ์ 1

    poster

     

กลับ ...

GRAD RERU